Over ons

Welkom bij Stichting GIPS – Noord Limburg! Sinds 2000 zetten wij ons in voor de gemeenschap van Venlo en omstreken. Onze toegewijde groep vrijwilligers, met en zonder functiebeperking, bezoekt wekelijks groep 8 van basisscholen in Venlo, Blerick, Hout-Blerick, Velden, Tegelen, Steyl of Belfeld. Met jaarlijks ongeveer 500 bereikte leerlingen streven wij naar het bevorderen van integratie en het creëren van een positief beeld van mensen met een beperking, vooral onder jongeren. Onze diverse medewerkers, variërend van blind en slechtziend tot doof of met spraakstoornissen, delen hun persoonlijke ervaringen en inzichten. Door middel van het GIPS-spel en kringgesprekken laten we kinderen op een interactieve manier kennismaken met functiebeperkingen, waarbij begrip en respect centraal staan. Ontdek hoe wij bijdragen aan een inclusievere samenleving en meer bewustwording rondom functiebeperkingen.

WERKWIJZE

1. Orienterend gesprek

Een GIPS-vrijwilliger voert een oriënterend gesprek met de leerkracht van een basisschool om het doel en de werkvorm te bespreken. Na afstemming wordt de school opgenomen in de jaarplanning, waardoor de voorbereiding op het bezoek van GIPS Noord-Limburg van start gaat.

3. Eerste woensdagmorgen

Op de eerste woensdagmorgen vindt de interactieve Doe- en Denkspellenmorgen plaats. Medewerkers met en zonder functiebeperking bezoeken de school en gebruiken spelvormen om informatie over het leven en samenleven met een beperking over te brengen. Kinderen ervaren zelf praktische aspecten en komen in direct contact met mensen met een functiebeperking.

2. Informatiegesprek

Ongeveer twee weken voor het schoolbezoek vindt een informatiegesprek plaats. De leerkracht ontvangt materiaal over het project en maakt afspraken. Het verstrekte informatie-materiaal kan op een geschikt moment met de kinderen worden besproken, bijvoorbeeld via een video, foto-expositie of lesbrief, om het bezoek van GIPS Noord-Limburg effectief voor te bereiden.

4. Tweede woensdagmorgen

De tweede woensdagmorgen volgt met de gespreksronde, waarin kinderen de kans krijgen om dieper kennis te maken, vragen te stellen en demonstraties van hulpmiddelen te zien.